Γυμνάσιο

α' γυμνασίου

Η πιο μεγάλη αλλαγή στη ζωή των μαθητών είναι η στιγμή που θα περάσουν από την ΣΤ' Δημοτικού στην Α' Γυμνασίου. Έχουμε φροντίσει ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον, να δίνει νέες προκλήσεις και να ανοίγει νέους ορίζοντες για τους εφήβους μας. Ένα προσεκτικά επιλεγμένο επιτελείο από καθηγητές και ειδικούς βρίσκεται ανά πάσα στιγμή δίπλα τους ώστε να ανταπεξέλθουν στην νέα πρόκληση με διάθεση και σιγουριά.

ενημέρωση - συμβουλές

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς όλοι οι καθηγητές του Γυμνασίου βρίσκονται στη διάθεσή σας για το σωστότερο τρόπο αντιμετώπισης κάθε ζητήματος.