Νηπιαγωγείο

Προσαρμογή
Η πρώτη φορά που αποχωρίζεται τους γονείς, είναι από τις πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή του παιδιού. Έμπειροι παιδαγωγοί, σε ένα ζεστό περιβάλλον κάνουν το ξεκίνημα της μαθητικής τους ζωής μια ευχάριστη και αξέχαστη εμπειρία!

Ενημέρωση - συμβουλές
Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ειδικοί παιδαγωγοί, παιδοψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, σας συμβουλεύουν με διαλέξεις και ατομικές συναντήσεις για το σωστότερο τρόπο αντιμετώπισης κάθε ζητήματος.

Ύλη
Ειδικές προγραφικές, προαναγνωστικές και προμαθηματικές ασκήσεις, αποτέλεσμα πολύχρονης μελέτης, ετοιμάζουν το νήπιο για την α' δημοτικού. Αναπτύσσονται ο νοητικός, ο αισθητικός και ο κοινωνικοαισθηματικός τομέας.

Αγγλικά
Έχοντας τεράστια πείρα σε μεθόδους εκμάθησης της αγγλικής στη συγκεκριμένη ηλικία, η εισαγωγή στα αγγλικά γίνεται με μοναδικές διαδικασίες που σαν κύριο στόχο έχουν να αγαπηθεί η γλώσσα από το παιδί.